CERTIFICIRANA ORGANSKA BILJNA PROIZVODNJA I PRERADA I ANIMALNA PROIZVODNJA

O.P.G. Gučogorka

Guča Gora 15a, 72277 BiH
tel: +387 (0)30 560 030
mob: +387 (0)63 159 304
opg.gucogorka@gmail.com

OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO

U OPG "GUČOGORKA" rado se odazivamo na pozive za učešće u raznim sajamskim manifestacijama, bilo prodajnog, izložbenog ili ekološko promovirajućeg tipa. Redoviti smo izlagači većine poljoprivrednih manifestacija u Bosni i Hercegovini. Rado nas pozivaju da predstavimo i promovišemo naše proizvode na manifestacijama koje u predznaku imaju privredno,poljoprivredno ili turističko obilježje. Vlasnici smo velikog broja priznanja za kvalitetu proizvoda, širok asortiman kao i za originalnost tradicijskih proizvoda. 

 

PREHRAMBENA INDUSTRIJA

 

Živimo u eri intenzivne industrijske proizvodnje jeftinih i masovno proizvedenih prehrambenih proizvoda, često genetski sumnjivog porijekla i nezdravog sastava. 

Osnovni zadatak moderne poljoprivredne proizvodnje je osigurati dovoljne količine hrane i sirovina organskog porijekla za postojeću ljudsku populaciju. Pravdajući se tim zadatkom, s naročitim osvrtom na stalnu potrebu povišenja produktivnosti proizvodnje, počele su se razvijati poljoprivredne tehnike zasnovane, prije svega, na umjetno sintetiziranim materijama (mineralna gnojiva, pesticidi, stimulatori rasta, hormoni i sl.), teškim poljoprivrednim strojevima i genetski modificiranim organizmima. Nekontrolirana primjena agrokemikalija, intenzivna primjena teške poljoprivredne mehanizacije u obradi zemljišta kao i narušavanje prirodnih procesa, doveli su do značajnog narušavanja životne sredine.

U suvremenom svijetu, sve više raste svijest o  opasnostima  koje nosi takva vrsta proizvodnje. Posebno je izražena potreba vraćanja iskonskim vrijednostima koje se ogledaju u primjeni ekološke poljoprivredne prakse.

 

DOBRO DOŠLI

 

Dobro došli na web-prezentaciju obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva OPG "GUČOGORKA" iz Guče Gore kod Travnika.

Naša djelatnost zasniva se na certificiranoj ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji i preradi voća, povrća, mesa i mlijeka.

Nastojimo svojim radom oplemeniti uzgoj tradicionalnih kultura i proizvodnju na certificiranom i ekološki potvrđenom zemljištu na obroncima planine Vlašić, te popularizirati korištenje zdrave prehrane u skladu s tradicijom i navikama na području Bosne i Hercegovine u skladu s najboljom praksom ekološke proizvodnje.

U Bosni i Hercegovini proces registracije OPG-a je tek u povoju, a OPG "GUČOGORKA" je jedan od pionira ovakvog načina bavljenja poljoprivredom te za isti posjedujemo odgovarajući certifikat.

Zemljišne površine koje koristimo za poljoprivrednu proizvodnju također  posjeduju odgovarajući EKO-certifikat.

 

 

ŠTO JE TO OPG, ZAKONSKA REGULATIVA

 

Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo jest pravna ili fizička osoba ili više fizičkih osoba koje se bave poljoprivredom.

Po zakonskoj definiciji OPG je samostalna gospodarska i socijalna jedinica koju čine punoljetni članovi zajedničkoga kućanstva, a temelji se na vlasništvu i uporabi proizvodnih resursa u obavljanju poljoprivredne djelatnosti.

ŠTO JE EKOLOŠKA POLJOPRIVREDA

 

Ekološka poljoprivreda je praksa koja spaja prekinute veze između čovjeka i prirode.

Ekološka proizvodnja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda je definirana kao poseban sustav održivog gospodarenja u poljoprivredi i šumarstvu koji obuhvaća uzgoj bilja i životinja, proizvodnju hrane, te preradu primarnih proizvoda, a uključuje sve ekološki, gospodarski i društveno opravdane metode, najpovoljnije koristeći plodnost tla i raspoložive vode, prirodna svojstva biljaka i životinja, sukladno s međunarodno usvojenim propisima. Ekološka, biološka ili organska poljoprivreda ne dozvoljava uporabu kemijskih umjetnih gnojiva, pesticida i zaštitnih sredstava. Pouzdani ekološki proizvodni sustavi se temelje na maksimalnoj uporabi plodoreda, biljnih ostataka, stajnog gnojiva, zelene gnojidbe, ručne obrade tla te biološkoj kontroli štetnika. OPG "GUČOGORKA" nastoji pratiti sve trendove moderne ekološke poljoprivredne proizvodnje i prerade uz poštivanje tradicijskih vrijednosti i receptura proizvodnje.